متن مورد نظر خود را وارد کنید

شروع چیدمان وافل پروژه ۲۴ واحدی منطقه آزاد چابهار

شروع چیدمان وافل پروژه ۲۴ واحدی منطقه آزاد چابهار

درسقف وافل
portfolio
نام سرمایه گذار :
تاریخ انتشار :
January 1, 1970
مکان :
ارزش :
معماری :
درباره پروژه

شروع چیدمان وافل پروژه ۲۴ واحدی منطقه آزاد چابهار
حداکثر دهانه ۱۲.۱ متر
تعداد ۸ طبقه بدون دیوار برشی
متراژ هر سقف ۵۵۰ مترمربع