گنبد فیروزه -

متن مورد نظر خود را وارد کنید

شروع چیدمان وافل پروژه ۲۴ واحدی منطقه آزاد چابهار

شروع چیدمان وافل پروژه ۲۴ واحدی منطقه آزاد چابهار

درسقف وافل
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه

شروع چیدمان وافل پروژه ۲۴ واحدی منطقه آزاد چابهار
حداکثر دهانه ۱۲.۱ متر
تعداد ۸ طبقه بدون دیوار برشی
متراژ هر سقف ۵۵۰ مترمربع