گنبد فیروزه -

متن مورد نظر خود را وارد کنید

فونداسیون مسکونی اقای حسین زاده

فونداسیون مسکونی اقای حسین زاده

درمسکونی, یوبوت
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه

انجام فونداسیون مسکونی اقای حسین زاده

سیستم سقف یوبوت
بلوک مصرفی سایز ۱۶

فونداسیون مسکونی اقای حسین زاده