گنبد فیروزه -

متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۱۲۰۰ متر مربعی بجنورد

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۱۲۰۰ متر مربعی بجنورد

دربجنورد, مسکونی, یوبوت
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه

انجام پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۱۲۰۰ متر مربعی در شهرستان بجنورد توسط شرکت گنبد فیروزه

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی بجنورد