متن مورد نظر خود را وارد کنید

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند

درمسکونی, یوبوت
portfolio
نام سرمایه گذار :
تاریخ انتشار :
January 1, 1970
مکان :
ارزش :
معماری :
درباره پروژه

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند
سیستم سقف یوبوت
حداکثر دهانه ۹ متر
بلوک مصرفی سایز ۱۶
پشت بوستان ناجی شهریورماه ۹۷

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند