گنبد فیروزه -

متن مورد نظر خود را وارد کنید

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند

درمسکونی, یوبوت
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند
سیستم سقف یوبوت
حداکثر دهانه ۹ متر
بلوک مصرفی سایز ۱۶
پشت بوستان ناجی شهریورماه ۹۷

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند