گنبد فیروزه -

متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه اقای سربرجی ۲۸۰۰مترمربع مشهد

پروژه اقای سربرجی ۲۸۰۰مترمربع مشهد

درسقف وافل, مسکونی, مشهد
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه