متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه سقف وافل ۵۰۰۰ متر مربع ساوه آپارتمان ۴۸ واحدی آقای عبداللهی

پروژه سقف وافل ۵۰۰۰ متر مربع ساوه آپارتمان ۴۸ واحدی آقای عبداللهی

درساوه, سقف وافل
portfolio
نام سرمایه گذار :
تاریخ انتشار :
January 1, 1970
مکان :
ارزش :
معماری :
درباره پروژه

انجام پروژه سقف وافل ۵۰۰۰ متر مربع واقع در ساوه آپارتمان ۴۸ واحدی آقای عبداللهی توسط شرکت گنبد فیروزه