متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه سقف وافل ۵۰۰۰ متر مربع ساوه آپارتمان ۴۸ واحدی آقای عبداللهی

پروژه سقف وافل ۵۰۰۰ متر مربع ساوه آپارتمان ۴۸ واحدی آقای عبداللهی

درساوه, سقف وافل
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه

انجام پروژه سقف وافل ۵۰۰۰ متر مربع واقع در ساوه آپارتمان ۴۸ واحدی آقای عبداللهی توسط شرکت گنبد فیروزه