گنبد فیروزه -

متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه مسجد الزهرا شهرستان میبد

پروژه مسجد الزهرا شهرستان میبد

درمیبد, یوبوت
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه

انجام پروژه مسجد الزهرا واقع در شهرستان میبد توسط شرکت گنبد فیروز