گنبد فیروزه -

متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه مسکونی شهرستان بهبهان

پروژه مسکونی شهرستان بهبهان

درسقف وافل, مسکونی
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه

پروژه مسکونی شهرستان بهبهان

مالک:شرکت خرمای داردان

متراژ هر سقف ۲۵۰ مترمربع  -بزرگترین دهانه ۱۲٫۵ متر -وافل ۶۰*۶۰*۲۵