متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه سقف وافل آقای محمدیانی حداکثر دهانه ۱۰ متر،۷سقف،۱۱۵۰مترمربع

پروژه سقف وافل آقای محمدیانی حداکثر دهانه ۱۰ متر،۷سقف،۱۱۵۰مترمربع

درسقف وافل
portfolio
نام سرمایه گذار :
تاریخ انتشار :
January 1, 1970
مکان :
ارزش :
معماری :
درباره پروژه

انجام پروژه سقف وافل آقای محمدیانی حداکثر دهانه ۱۰ متر،۷سقف،۱۱۵۰مترمربع توسط شرکت گنبد فیروزه