متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه یوبوت مجتمع تجاری مسکونی ۹۰۰۰ متر مربعی تهران

پروژه یوبوت مجتمع تجاری مسکونی ۹۰۰۰ متر مربعی تهران

درتجاری, تهران, مسکونی, یوبوت
portfolio
نام سرمایه گذار :
تاریخ انتشار :
January 1, 1970
مکان :
ارزش :
معماری :
درباره پروژه

انجام پروژه یوبوت مجتمع تجاری مسکونی ۹۰۰۰ متر مربعی واقع در تهران توسط شرکت گنبد فیروزه

پروژه تجاری مسکونی 9000 تهران