گنبد فیروزه -

متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه یوبوت مجتمع تجاری مسکونی ۹۰۰۰ متر مربعی تهران

پروژه یوبوت مجتمع تجاری مسکونی ۹۰۰۰ متر مربعی تهران

درتجاری, تهران, مسکونی, یوبوت
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه

انجام پروژه یوبوت مجتمع تجاری مسکونی ۹۰۰۰ متر مربعی واقع در تهران توسط شرکت گنبد فیروزه

پروژه تجاری مسکونی 9000 تهران