گنبد فیروزه -

متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه یوبوت مجتمع تجاری ۷۰۰۰ متر مربعی تهران

پروژه یوبوت مجتمع تجاری ۷۰۰۰ متر مربعی تهران

درتجاری, تهران, یوبوت
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه

انجام پروژه یوبوت مجتمع تجاری ۷۰۰۰ متر مربعی واقع در تهران توسط شرکت گنبد فیروزه

پروژه تجاری 7000 تهران