گنبد فیروزه -

متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه یوبوت مجتمع تجاری ۱۱۰۰۰ متر مربعی بندرعباس

پروژه یوبوت مجتمع تجاری ۱۱۰۰۰ متر مربعی بندرعباس

دربندرعباس, تجاری, ویژه, یوبوت
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه

انجام پروژه یوبوت مجتمع تجاری ۱۱۰۰۰ متر مربعی بندرعباس توسط شرکت گنبد فیروز

پروژه یوبوت مجتمع تجاری بندرعباس