گنبد فیروزه -

متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۳۰۰۰ متر مربعی یاسوج

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۳۰۰۰ متر مربعی یاسوج

درمسکونی, یاسوج, یوبوت
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه

انجام پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۳۰۰۰ متر مربعی واقع در یاسوج توسط شرکت گنبد فیروزه

پروژه مسکونی 30۰۰ یاسوج