گنبد فیروزه -

متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۴۰۰۰ متر مربعی تهران

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۴۰۰۰ متر مربعی تهران

درتهران, مسکونی, یوبوت
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه

انجام  پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۴۰۰۰ متر مربعی واقع در تهران توسط شرکت گنبد فیروز

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی 4000 تهران