متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۴۰۰۰ متر مربعی بندر عباس

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۴۰۰۰ متر مربعی بندر عباس

دربندرعباس, مسکونی, یوبوت
portfolio
نام سرمایه گذار :
تاریخ انتشار :
January 1, 1970
مکان :
ارزش :
معماری :
درباره پروژه

انجام پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۴۰۰۰ متر مربعی در بندر عباس توسط شرکت گنبد فیروزه

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی بندر عباس