گنبد فیروزه -

متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۴۰۰۰ متر مربعی بندر عباس

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۴۰۰۰ متر مربعی بندر عباس

دربندرعباس, مسکونی, یوبوت
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه

انجام پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۴۰۰۰ متر مربعی در بندر عباس توسط شرکت گنبد فیروزه

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی بندر عباس