گنبد فیروزه -

متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۶۰۰ متر مربعی یزد

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۶۰۰ متر مربعی یزد

درمسکونی, یزد, یوبوت
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه

انجام پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۶۰۰ متر مربعی واقع در یزد توسط شرکت گنبد فیروزه

پروژه مسکونی 600 یزد