گنبد فیروزه -

متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه یوبوت مسکونی میبد – امامی

پروژه یوبوت مسکونی میبد – امامی

درمسکونی, میبد, یوبوت
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه

اجرای پروژه یوبوت مجتمع مسکونی واقع در شهر میبد توسط آقای امامی نماینده شرکت گنبد فیروزه

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی

آماده سازی سقف همکف