متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه یوبوت مسکونی میبد – امامی

پروژه یوبوت مسکونی میبد – امامی

درمسکونی, میبد, یوبوت
portfolio
نام سرمایه گذار :
تاریخ انتشار :
January 1, 1970
مکان :
ارزش :
معماری :
درباره پروژه

اجرای پروژه یوبوت مجتمع مسکونی واقع در شهر میبد توسط آقای امامی نماینده شرکت گنبد فیروزه

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی

آماده سازی سقف همکف