گنبد فیروزه -

متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه یوبوت ۱۳۰۰ متر مربعی آقای احمدی شهرستان سنندج

پروژه یوبوت ۱۳۰۰ متر مربعی آقای احمدی شهرستان سنندج

درسنندج, یوبوت
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه

انجام پروژه یوبوت ۱۳۰۰ متر مربعی آقای احمدی واقع در شهرستان سنندج توسط شرکت گنبد فیروزه