متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه یوبوت ۱۳۰۰ متر مربعی آقای احمدی شهرستان سنندج

پروژه یوبوت ۱۳۰۰ متر مربعی آقای احمدی شهرستان سنندج

درسنندج, یوبوت
portfolio
نام سرمایه گذار :
تاریخ انتشار :
January 1, 1970
مکان :
ارزش :
معماری :
درباره پروژه

انجام پروژه یوبوت ۱۳۰۰ متر مربعی آقای احمدی واقع در شهرستان سنندج توسط شرکت گنبد فیروزه