گنبد فیروزه -

متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه یوبوت ۳۵۰۰ متر مربعی آقای طاهری شهرستان بانه

پروژه یوبوت ۳۵۰۰ متر مربعی آقای طاهری شهرستان بانه

دربانه, یوبوت
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه

انجام پروژه یوبوت ۳۵۰۰ متر مربعی آقای طاهری واقع در شهرستان بانه توسط شرکت گنبد فیروزه