گنبد فیروزه -

متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه ۳۲ واحدی خیرین مسکن ساز

پروژه ۳۲ واحدی خیرین مسکن ساز

درمسکونی, یوبوت
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه

انجام پروژه ۳۲ واحدی خیرین مسکن ساز

سیستم سقف یوبوت
حداکثر دهانه ۹ متر
بلوک مصرفی سایز ۱۶
شروع پروژه از مردادماه ۹۷

پروژه ۳۲ واحدی خیرین مسکن ساز

پروژه ۳۲ واحدی خیرین مسکن ساز