گنبد فیروزه -

متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی و مجتمع اداری ۱۵۰۰ متر مربعی مهاباد

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی و مجتمع اداری ۱۵۰۰ متر مربعی مهاباد

درمسکونی, مهاباد, یوبوت
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه

انجام پروژه یوبوت مجتمع مسکونی و مجتمع اداری ۱۵۰۰ متر مربعی واقع در مهاباد توسط شرکت گنبد فیروزه