گنبد فیروزه -

متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۶۵۰ متر مربعی یزد

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۶۵۰ متر مربعی یزد

درمسکونی, یزد, یوبوت
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه

انجام پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۶۵۰ متر مربعی شهر یزد توسط آقای احمدی

 پروژه یوبوت مجتمع مسکونی یزد

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی یزد