محصولات

Use-plastic-molds-13

استفاده از قالب تخت پلاستیکی گنبد فیروزه برای قالب دیوار برشی

استفاده از قالب تخت پلاستیکی شرکت گنبد فیروزه در کف سقف یوبوت شرکت گنبد فیروزه ترکیب شده با پیش تنیده

استفاده از قالب تخت پلاستیکی به عنوان قالب کف دال بتنی جایگزین ورق پلی وود در سلیمانیه عراق

استفاده از قالب تخت پلاستیکی برای قالب بندی سقف تیر و دال

استفاده از قالب پلاستیکی برای کف تیر بتنی بدون آویز ترکیب شده با قالب وافل قفل دار و نیم وافل

استفاده از قالب پلاستیکی بتن برای قالب بندی کف و بدنه و آویز تیر بتنی

استفاده از قالب پلاستیکی بتن برای کف دال کامپوزیت

 

× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه