اسپیسر ویل فیکس

شرح:
به‌منظور تأمین کاور مقاطع بتنی در مقاطع قائم از اسپیسرهای ویل فیکس یا خورشیدی یا چرخی استفاده می‌گردد.
عدم تأمین کاور کافی در اعضای قائم باعث می‌شود که میلگرد ها با فاصلة بسیار نزدیکی از سطح خارجی سازه قرار گیرند. به علت نفوذپذیری بتن، رطوبت به سطح آرماتورها رسیده و سازه دچار ضعف می‌گردد.

اسپیسر های ویل فیکس مطابق استاندارد BSI 7973ساخته می‌شوند و ساختار هندسی آن‌ها به نحوی است که بتن سیال به‌راحتی از درون آن‌ها عبورمی کند. وجود شاخک‌های اطراف این اسپیسر ها باعث می‌شود تا اثری از آنها در سطوح باقی نماند و عوامل مخرب به داخل عضو سازه‌ای رسوخ نکنند.

استفاده از این اسپیسرها باعث می‌شود آرماتورها در ارتفاع هیچ‌گونه اعوجاجی نداشته باشند و به‌صورت کاملاً صاف و بدون پیچیدگی قرار گیرند.
نکته مهم در استفاده در اسپیسر ویل فیکس آن است که اسپیسر باید روی بیرونی‌ترین میلگرد که عموماً خاموت ها یا کمرکش‌ها هستند نصب شود. البته در مواقعی به علت شکل آرماتورگذاری خاصی ممکن است که اسپیسر روی میلگرد اصلی هم نصب گردد. استفاده از ویل فیکس ها جهت سطوح افقی مناسب نمی‌باشد.

میزان مصرف:
برای دیوارها 3 عدد در هر مترمربع برای هر طرف از سطوح آرماتوربندی مناسب است و برای قالب های سنگین و تونلی 4 تا 6 عدد در هر مترمربع در هر طرف دیوار مورداستفاده قرار می‌گیرد.
ستون‌ها تا ابعاد 50-50 حداقل 16 عدد در هر ستون و تا ارتفاع 3 متری یعنی در هر وجه روی خاموت دو عدد نصب می‌شود و هر یک و نیم متر در ارتفاع تکرارمی گردد.
اگر ستون بزرگ‌تر از 50-50 باشد ممکن است تا 48 عدد برای هر ستون استفاده گردد.

نام محصولپوشش بتنیسایز میلگردتعداد دربسته (QTY)وزن بسته (Kg)قیمت هر عدد (ریال)
ویل فیکس 20208-1610008.5تماس بگیرید
ویل فیکس 25258-1610009.2تماس بگیرید
ویل فیکس 30308-207508.8تماس بگیرید
ویل فیکس 40408-204006.8تماس بگیرید
ویل فیکس 50508-203006تماس بگیرید
ویل فیکس 505010-282005تماس بگیرید
ویل فیکس 60608-202006.5تماس بگیرید
ویل فیکس 75758-141506تماس بگیرید
ویل فیکس 757512-281005.8تماس بگیرید
ویل فیکس 10010012-281007.5تماس بگیرید

حداقل سفارش برای هر محصول اسپیسر، یک کیسه می باشد.

× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه