محصولات

WhatsApp-Image-2020-07-22-at-15.24.52-e1595417686299

ضخامت سقف یوبوت

یکی از سوالات متداول کارفرماهای ساختمانی، بعد از آشنایی با سقف یوبوت و ساختار آن، نحوه محاسبه ضخامت سقف و تعداد قالب یوبوت است، در این خصوص باید گفت، ضخامت سقف یوبوت، با توجه به میزان دهانه پروژه، یک پارامتر متغیر است.

بطور کلی، از تقسیم بزرگترین دهانه پلان یک ساختمان به عدد ۳۳ ضخامت سقف ساختمان بدست می‌آید و بعد از محاسبه این ضخامت، برای برآورد ارتفاع قالب سقف یوبوت، لازم است تا ضخامت بتن مصرفی، از ارتفاع کل کسر شود. بطور استاندارد، در سقف یوبوت، مقدار ۷سانتی‌متر بتن روی قالب و ۷سانتی‌متر بتن زیر قالب یوبوت را پوشش می‌دهد و در نهایت، با کسر این دو مقدار از ضخامت سقف، ارتفاع قالب یوبوت محاسبه می‌شود.

بعنوان مثال، در ساختمانی با دهانه ۱۰متر؛ ابتدا ۱۰متر را بر ۳۳ تقسیم کرده و ضخامت حدودی سقف ۳۰ سانتی‌متر، برآورد می‌شود. از این مقدار، ۱۴ سانتی‌متر، ضخامت بتن، کسر شده و در نهایت برآورد می‌شود، که قالبی با ارتقاع ۱۶سانتی‌متر مورد نیاز است.

 

تعداد قالب سقف یوبوت

تعداد یوبوت لازم برای متراژهای مختلف از سقف، از فرمول دقیقی پیروی نمی‌کند و لازم است تا مهندسین طراح، این تعداد را منحصر به هر پلان ساختمانی با کسر مساحت تیرها، داکت، دستگاه پله و… از مساحت کل سقف و تقسیم بر مساحت قالب یوبوت، محاسبه کنند. محاسبه کنند، معمولا با کسر اجزای پلان از مساحت کل سقف، حدود 70 درصد از مساحت سقف، باقی می‌ماند و همین 70 درصد باقی مانده، با مساحت قالب‌های یوبوت طراحی می‌شوند.

بطور میانگین، حاصل محاسبات گفته شده، روشن می‌کند که تعداد دو قالب یوبوت، برای هر مترمربع از سقف، لازم است، بعبارت دیگر؛

(مساحت تیر، داکت، دستگاه پله و…- مساحت سقف پلان)= 70 درصد از مساحت سقف؛

 

× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه