سقف وافل دوطرفهسقف وافلسقف وافل یکطرفه

سقف وافل

امروزه با استفاده از تکنولوژی‌های جدید ساختمانی در دنیا و بکارگیری این تکنولوژی ها علاوه بر افزایش سرعت و کیفیت اجرا پروژه ها باعث کاهش هزینه نیز می‌‌گردد.

سیستم سقف وافل با بلوک ­های مکعبی غیر ماندگار به عنوان یکی از جدیدترین جایگزین‌های ساخت در روش‌های ساخت سنتی و مصالح مرسوم می‌باشد.

سیستم سقف وافل به‌ عنوان راه حلی مناسب در بیشتر ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری، هتل ها، پارکینگ‌های طبقاتی و… برای اجرای دهانه‌های بلند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیستم سقف وافل، پس از چندین سال تحقیق و بررسی نیازهای صنعت ساختمان و بررسی سقف های متعارف سنتی و همچنین با در نظر گرفتن مفاد آیین نامه های ساختمان پا به عرصه ساخت و ساز کشور گذاشته است.

در واقع این نوع سقف به روز شده ی شیوه های متداول در حال اجرا با قالب هایی به همین نام می باشد، که بدون برهم زدن ابزار و روش های موجود و تحمیل هزینه های سنگین با اصلاح الگوی مصرف مصالح و روش اجرا از دفن مصالح گران قیمت مانند تیرآهن، میلگرد، بتن، سفال، پلی استایرن (فوم) و پرت مصالح و منابع ملی جلوگیری می کند.

امروزه بر خلاف گذشته نه چندان دور، تنوع سیستم های سازه ایی و سقف ها زیاد شده است و جهت انتخاب بهترین گزینه سقف باید پارامترهای مختلفی از جمله کیفیت، سرعت، نوع اسکلت، قیمت و … را مورد بررسی قرارداد و بهترین گزینه را برای اجرای سقف های سازه ایی انتخاب کرد.در این زمینه شما می توانید با مشاورین شرکت گنبد فیروزه در تماس باشید.

دال یک طرفه از نوع تیرچه بلوک یا تیرچه پلاستوفوم حدود ۵۷درصد ساخت و سازهای کشور می باشد.

این روش منسوخ شده در جهان متاسفانه همچنان در ایران رواج دارد. این نوع سقف بیشترین آمار مصرف در کشور را دارد.

بلوک های غیر ماندگار (سقف وافل)

دومین محصولی که این شرکت گنبد فیروزه موفق به تولید و ارائه آن به بازار شد، بلوک های دال مجوف وافل (سقف وافل) می باشد که موفق به دست یابی به دانش طراحی این بلوک های با مزایای بسیار زیاد فنی و اقتصادی نسبت به رقبا شده است.

اﯾﺪه دال دو ﻃﺮﻓﻪ واﻓﻞ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﺐ های ﻏﯿﺮﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در دهه اول ﻗﺮن ﺑﯿﺴـﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روی آن اﻧﺠﺎم گرفت و در نهایت اﯾﻦ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ از ﺳﺎل ۱۹۲۰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳــﺐ در ﺳـــﻘف های ﺑﺎ دهانه های ﺑﺰرگ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪ سرعت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻃﺮاﺣﯽ بلوک های ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻨﺒﺪ ﻓﯿﺮوزه ﺑﺎ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑسـﯿﺎر زﯾﺎد ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ نمونه های ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزاراﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

همچنین اﯾﻦ دال ها در ﻣﺒﺤﺚ نهم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دال های ﻣﺸـﺒﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ T ﺗﯿﺮهای اﺳــﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻮک های ﭘﻠﯽ اﺳـﺘﺎﯾﺮن در ﺳــﻘﻒ پارکینگ ها، ﻣﺪارس و … ﺳـﻘﻒ واﻓﻞ هم از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮا و هم از ﻧﻈﺮ هزینه ﮐﻤﺘﺮ، بهترین ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ خواهد ﺑﻮد.

دال مجوف وافل

قالب سقف از جنس پلاستیک کامپوزیت تهیه شده که بسیار سبک است و سطح صیقلی آن باعث می گردد.

نمای پر می باشد و می توان از ۴ بتن به صورت (اکسپوز) نمایان مورد استفاده قرارمی گیرد.

نمای زیر سقف طرح گل این نما در سقف پارکینگ ها و مشاعات، بدون نیاز به نازک کاری بهره برداری کرد.

همچنین با توجه به ممنوعیت استفاده از بلوک های پلی استایرن در سقف پارکینگ ها، مدارس و … سقف وافل هم از نظر کیفیت اجرا و هم از نظر هزینه کمتر، بهترین جایگزین خواهد بود.

مزیت های بلوک های سقف وافل گنبد فیروزه در مقایسه با محصولات مشابه:

• امکان عبور لوله های تاسیساتی از داخل تیرچه های بتنی قبل از بتن ریزی در بلوک های سقف وافل

سقف وافل

• نمای اکسپوز شکل زیر سقف (طرح گل ۴ پر) و حذف نازک کاری در مشاعات و پارکینگ

سقف وافل

• ابعاد بهینه و مربع قالب (۸۰*۸۰) که باعث ایجاد یک دال کامل دو طرفه با دهانه بیشتر را ایجاد می نماید.

سقف وافل

• اشغال کمترین فضای انبار داری در محیط کارگاه درنتیجه فرورفتن قالب ها داخل هم و حمل و نقل کم هزینه

سقف وافل

• عدم نیاز به قالب مجزا برای بستن تیرهای زیر تیرچه های میانی با ایجاد نشیمن ۳ سانتی متری در لبه های قالب و استفاده از قوطی ۶ سانتی متری در زیر سقف

سقف وافل

 

مزایای سقف و قالب وافل

در زیر به طور خلاصه به ذکر مزایای سقف و قالب وافل می پردازیم.

• حذف انواع بلوک و تیرچه های پیش ساخته

• حذف تیرچه دوبل به دلیل اجرای تیرچه درجا و عدم محدودیت در استفاده از سایز میلگرد در تیرچه

• حذف مراحل و هزینه های ساخت تیرچه پیش ساخته، حمل و نقل، انبار کردن و انتقال به طبقات

• عدم نیاز به جابجایی خاموت و شکستن بتن سر تیرچه و سهولت در میلگرد گذاری سقف

• امکان نصب ورق برای ساپورت های تاسیساتی در کف تیرچه، قبل از بتن ریزی

• به دلیل سبک بودن قالب و مدولار بودن آن، زیرسازی ساده و کم هزینه و اجرای سریع تر با کیفیت بالاتر نسبت به سقف های متداول

• استفاده از سقف سازه ای به عنوان سقف نمایان(اکسپوز) و حذف نازک کاری در مشاعات و پارکینگ

• ایمنی در اجرا، حریق و زلزله

• امکان عبور تاسیسات از داخل سقف و در پی آن کاهش هزینه کف سازی و بار مرده سقف، همچنین افزایش فضای مفید

• اجرای اقتصادی دهانه های بزرگ

• ممان اینرسی و صلبیت بالا به دلیل بتن ریزی یکپارچه سقف که نتیجه آن کاهش قابل توجه لرزش سقف خواهد بود

• نظارت دقیق به مصرف و آرایش میلگرد تا لحظه قبل از بتن ریزی

• مطابق با آیین نامه های معتبر ایران و جهان

• به دلیل غیر ماندگار بودن قالب و امکان بازیافت آن، حافظ محیط زیست و سرمایه ملی خواهد بود

• سبک بودن قالب که در کارگاه توسط یک نفر قابل حمل است